top of page

İNSAN KAYNAKLARI UZMANLARI ŞİRKETLERİ İÇİN YETENEK AVCISI GİBİ ÇALIŞIRLAR. WEB PORTAL İK SİSTEMLERİİnsan kaynakları uzmanları, sürekli değişen rekabet koşullarında işletmelerde hızlı karar vermenin, doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşmanın ve yeniliklere uyum sağlamanın yollarını aramaktadırlar.


Web portal süreçlerinin kullanımının artmasıyla onlıne toplantılar, proje yönetimi ve web konferans gibi özellikler ile çalışanlar ile iletişimler sağlanabiliyor. İnsan kaynakları uzmanları onlıne görüşmelerle işe alım süreçlerini yürütebiliyor. Artık, şirketler işe alımdan performans değerlendirmeye, eğitimden, ücretlendirmeye kadar insan kaynakları yönetimindeki birçok kaynağı onlıne olarak yürütmeyi tercih ediyor.


İnsan kaynakları uzmanları bu web portal uygulamalarını kullanarak günlük iş süreçlerini bozmadan, zamana ve mekana bağlı olmaksızın hayata geçirecek katma değer yaratacak fikirlere odaklanabiliyorlar.


Elektronik ortama taşınan insan kaynakları bilgi sistemleri, işe alma, seçme ve yerleştirme, öğrenme, eğitim, gelişim ve değerlendirme, ücretlendirme ve bordrolama işlemleri, performans yönetim süreçleri, yetenek ve iş süreçleri, kariyer yönetimi ve planlaması gibi insan kaynakları yönetim sürecindeki birçok işlem web ortamında gerçekleştirilebilmektedir.


Dünün, insan kaynakları bölümü sadece rotasyon, terfi, izin, hastalık, devamsızlık, personel girişlerinin doldurulması ve personel kayıtlarını tutardı.


Bugünün, insan kaynakları yönetimi ise çalışanlar için şirketlerinin kültür ve değerlerinin benimsenmesinden, mesleki ve kişisel eğitimlere kadar çalışanları geleceğe hazırlamaya yönelik yönetim biçimlerini içermektedir.


Özellikle günümüzde insan kaynakları uzmanlarının işleri hiç de kolay değildir. Çünkü; hizmet sektöründe oldukça değişken ve zor görevler yerini almıştır. Yeni çalışma ortamları ve düzenleri pek çok yeni bilgi ve beceri gerektirmekte, personellerin işe alımlarında düşünme, analiz etme, problem çözme, girişimcilik ve yenilikçilik gibi yeteneklerin şirketler için bulunması zorunluluk haline getiren durumların olması insan kaynakları uzmanlarının şirketleri için görevlerinin ne kadar önemli bir yerde olduğunu hatırlatmaktadır.


İnsan kaynakları uzmanları yeni bir personel alımında daha dikkatli ve özenli davranmakta, alınan personellere eğitim verilerek ve eğitim süreçlerini insan kaynakları uzmanları yakından takip ederek alınan personele yatırım yapılmakta ve yatırım yapılan personelde elde tutulmaya çalışılmaktadır. Genişleyen faaliyet alanı içinde insan kaynakları uzmanlarının hem doğru adayları işe alım yapmaları hem de bu adaylara bazı yatırımlar yaparak şirket içinde elde tutmaları beklenmektedir. Bu durumda işletmeler için insan kaynakları uzmanlarının görev ve sorumlulukları artarak devam etmektedir.


Durum böyle olunca şirketlerde insan kaynakları uzmanlarının görev ve sorumlulukları faaliyet alanları genişleyerek çok önemli bir yere gelmiştir.


İnsan kaynakları yönetiminde daha hızlı ve daha rekabetçi olmak çok önemlidir. İnsan kaynakları uzmanları yetenek avcısı gibi çalışırlar.


İnsan kaynakları uzmanlarının görevinin önemi günümüzde oldukça değerlidir. İnsan kaynakları uzmanları bu yeni teknolojik gelişmeleri takip ederek ve bu teknolojiyi kullanarak adayların her birisinde şirketlerine verimli çalışanlar kazandırmak için yetenek avcısı gibi çalışırlar. İnsan kaynakları uzmanları çalışmalarını oldukça yüksek performans sağlayarak uzman oldukları işi şirketleri için iyi ve verimli hale getirmeye çalışmaktadırlar.


Şirketler, yeni teknolojilerin gelişimi ile birlikte ihtiyaçlarını bilişim teknolojileri ile karşılayacak seviyeye ulaşmıştır.


Birçok şirket insan kaynaklarına ait bilgileri sağlamak ve işlemek için web insan kaynakları sistemlerini kullanmakta ve bu sayede insan kaynaklarının operasyonel işlerine harcanan zamanın ve masrafların çoğundan kurtulmuş olmaktadırlar.


Bu elektronik sistemler, istenen bilgilere kolay ulaşılmasının ve bilgilerin çeşitli analizlerle düzenli olarak raporlanması sağlanarak, hem şirket yöneticilerinin ve hem de insan kaynakları uzmanlarının stratejik insan kaynakları yönetimlerine yoğunlaşmaları sağlanmaktadır.


Şirketlerin insan kaynakları faaliyetlerini web ortamına taşımasının nedenleri arasında, zaman tasarrufu, bürokrasinin azalması, maliyetin düşmesi ve değer yaratımı gibi önemli unsurlar da gösterilebilir.


İnsan kaynakları uzmanlarının çalışmaları, şirketler tarafından ne kadar verimli olarak karşılanırsa, işletmenin alt kademelerine katkısı ile çalışanların ihtiyaçlarını karşılama durumu o derecede istenen ve iyi düzeyde olacaktır.


İnsan kaynakları yönetiminin amacı hem işletmenin verimliliğini yüksek tutmak hem de çalışanların ihtiyaçlarını karşılayarak onların işlerinden tatmin olmasını sağlamaktır.


Şirketler, insan kaynakları uzmanlarının işlerini daha iyi yapmalarını sağlamak için elektronik ve bilgi sistemleri gibi bu yöntemlere cevap vermeli ve bu süreçleri sistemlerine dahil etmeleri gerekmektedir. Kurumlar insan kaynakları yönetimindeki rekabeti yakalamak için şirketlerinde bu dengeyi sağlamalıdırlar. İnsan kaynakları yönetim bölümlerinde uzmanların daha etkin ve verimli çalışabilmeleri için çağdaş ve günümüz teknolojisine şirketler ayak durmalı, bu süreçleri takip etmeli ve bu yöntemleri kullanmalıdırlar.


İnsan kaynakları uzmanları kurumlarının performanslarının arttırılmasında çalışanların başarı, ürün ve hizmetlerin ne kadar iyi bir şekilde müşteriye sunulmasında görülür. Şirketlerde proje, üretim, hizmet anlayışı ve gibi şeylerin müşteriye sunulması insan kaynakları tarafından yapılır. Bundan dolayı insan kaynakları uzmanları şirketlerinin daha iyi bir şekilde stratejik amaçlarına ulaşmasında katkıda bulunurlar.


Bilgi çağı dediğimiz bu çağda hız ve kaliteye verilen önem arttıkça, kalifiyeli çalışana duyulan ihtiyaç da artmıştır. Artık beyinler yarışmaktadır. Bu yüzden gelişmeye açık, esnek, yaratıcı bireyler şirketler için vazgeçilmez olmuştur.


Şirketlerde yaratıcılık ve yenilik, insan kaynaklarının yetenek ve yetkinliklerinin geliştirilmesi ile sağlanabilmektedir.


Şirketler maliyet azaltmak, zaman tasarrufu sağlamak için daha verimli ve güvenilir bir çalışma ortamı yaratmak için insan kaynakları yönetimlerini elektronik hale getirmeleri ve bu araçlardan yararlanmaları için insan kaynakları uzmanlarına bu sürecin sağlanması gerekmektedir.


Yüksek verimli iş faaliyetlerine odaklanan şirketler insan kaynakları uzmanları ile daha iyi ve güvenli mali sonuçlar elde eden kurum arasında sıkı bir bağlantı bulunmaktadır.


İnsan kaynakları yöneticileri üst yönetim ile birlikte çalışarak kurumu ve onun parçalarını yeniden düzenlemektedirler. Şirketlerdeki üst yönetimlerin insan kaynakları uzmanlarına tam yetki ile bir çalışma düzeni sağlanırsa şirketlerde her zaman performans artar ve verimli işler işletmelerde gerçekleşir.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page