top of page

AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden cvideom.com (Buradan itibaren İKdergi olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, hizmet alan kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır.

İKdergi tarafından hizmet alan kişilerin, ad soyad, telefon ve e-mail adresleri işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerimizin İşlenme Amaçları

 

İKdergi tarafından toplanan kişisel verileriniz eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla işlenmektedir.

 

 1. Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

 

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda İKdergi.com adlı internet sitemizden gönüllü olarak kayıt olan veya sayfamızdaki yazılardan haberdar olmak isteyen kişilerin yine gönüllü olarak e-mail adresleri paylaşmaları sonucunda toplanmakta ve 6698 sayılı Kanun’un 5. Ve 6. Maddeleri çerçevesinde, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi sebebine istinaden işlenmektedir.

 

 1. KVKK’nın 11. Maddesi gereği haklarınız

   Şirketimize başvurarak kişisel verilerin;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

       haklarına sahiptir.

 

 1. KVKK Hükümleri Kapsamında Başvuru Yapabileceğiniz Veri Sorumlusu

cvideom.com

Osmanağa Mahallesi Çilek Sokak No:1 Akel İş Merkezi Kat:2 D:48 Kadıköy/İSTANBUL

alibirken@hrbusinessmagazine.com

bottom of page