top of page

ŞİRKETLERDE SÖZSÜZ GÜVEN ORTAMLARI İNSAN KAYNAKLARI UZMANLARI İLE SAĞLANABİLİR.


Şirketlerde sözsüz güven ortamlarının inşa edilmesi çalışanlarda bağlılık kazandırır. Hiçbir şey ekipleri, çalışma zaman çizelgesi boyunca inşa edilen olumlu deneyimlerin ve oluşturulan sözsüz güven ortamlarından daha iyi bağlayamaz. Şirketlerde sözsüz güven ortamlarının yaratılmasını ilk öncelikle insan kaynakları uzmanları sağlayabilir. İnsan kaynakları yönetimi ve bu departmanda çalışan uzmanlar şirketlerinde işe alımların yapılmasından daha fazlasıdır. İşletmelerin en önemli yapı taşı olan ik uzmanlarını birçok şirket sadece eksik kadroları tamamlamak için işe alımların yönetiminde kullanmaktadır. Şirketler için bu düşünce hatadır. İk uzmanları çalışanları işe almak ve yerleştirmekten, maaş bordosunu ve eğitimleri denetlemekten daha fazlasıdır. Bu departmanda çalışan uzmanlar şirketlerin değer ve kültürlerini, çalışanlar arasında bağlılığı ve aidiyeti, ekiplerin başarılı bir şekilde çalışmasını oluşturan yapılardır. Başarılı bir şirkette güven ortamlarını sağlamakla görevli olan bu departmanlardaki çalışan uzmanların bu durumun görevlerinin bir parçası olduğunu ve bu sözsüz güven ortamlarının yaratılmasından sorumlu olduğunu bilmelidirler. Çünkü; ik departmanları şirketin ve çalışanlarının başarısı üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Büyük, küçük veya orta ölçekli bir şirket olsanız bile işletme sahiplerinin ancak; ik ekipleri ile başarılı olabileceklerini fark etmeleri gerekir. Çünkü; şirketi yöneten, besleyen ve bir arada tutan bu yönetimlerdir. İk uzmanları bir şirketin başarısının çok önemli bir bileşenidir. Peki, bu sözsüz güven ortamları ile ne demek istiyorum? Şirketlerde sözsüz güven diye tanımladığım değer, her bir çalışanın iş yerlerinde sevgi, saygı ve adaletli bir şekilde çalışmasının sağlanması, kariyer atamalarının doğru yapılması ve çalışanlar arasında tam bir ekip kültürü oluşturularak herkesin birbirine yardım sever nitelikte olması en önemli kuralın şirket başarısı için genel bir katkının iyi bir enerjiyle devamının sağlanması diyebilirim. Bu şirket kültürünün üst yönetimden alt yönetime kadar pozisyon ve mevki gözetmeksizin her kademenin bu değerlerle çalışabilmesidir. Her bir çalışanın ve şirkette bulunan tüm ekiplerin sözlü veya sözsüz bu davranışlarla birbirine güven duyduğu çalışma ortamlarının yaratılmasıdır. Sözsüz güven ortamlarını bu şekilde tanımlayabilirim. Şirketler birçok maddi konulara yatırım yapabiliyor. Bu yatırımlar; teknoloji, reklam, yapı, bina ve dekorasyonlar, müşteri, firma prestiji vs. ama bazen iş yerlerinde çalışan kişilere güven yatırımını yapmayı unutabiliyorlar. Şirketlerde güven konusu maddiyatla sağlanamayan hissiyatla, duygu ve davranışlarla oluşturulan manevi yapılardır. Sektörden en iyi çalışanları bulmak ve tedarik etmek, rakip şirketlerden tecrübeli insanları kendi bünyenize çekmek ve firma başarısını yükseltmek bugün şirketlerin en büyük önceliği haline geldi. Böylesine rekabetçi bir ortamda sektörden yüksek değerli bireyleri işe alarak bir şirketteki beceri açığını belirlemek ve doldurmak için sözsüz güven ortamları konusunun şirketlerin stratejileri haline gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu güven ortamları insanları hedef almakla başlayan ve sonu gelmeyen bir süreçtir. Bu süreç, yetenekli kişilerin bir organizasyona girişini sağlar ve bu çalışanları elde tutmakla ilgilidir. Elbette, iş yerlerinde sözsüz güven ortamlarının yaratılmasındaki sürecinin en önemli amacı da budur. Demek istediğim onları işe almak amaca tam olarak hizmet etmiyor. Elde tutma, işin özellikleri, bir işle ilgili zorluklar, atanma, bir çalışanın kişisel gelişimi, ekipler arasındaki iletişim ve davranışlar, tanınma ile ilgili ilişkiler sözsüz güven ortamlarının arasındaki bu uyum faktörlerine bağlıdır. Şirketinizdeki çalışanların kariyer ilerlemelerini desteklemeli ayrıca bu desteği de adaletli ve güven ortamları içinde yürütebilmelisiniz. Sözsüz güven ortamlarında kişilerin ilerleme planlarını yaparken bu şekilde düşünerek değerlerinize de bağlı kalmalısınız. Çünkü; hiç kimse bir kuruluşta aynı ünvana ve aynı iş sorumluluklarına sahip olarak uzun süre çalışamaz. İş zenginleştirmeleri ile bu güven ortamları desteklenmelidir. Şirketinizdeki çalışanlar iş baskısını ve ekstra sorumlulukları iyi yönetebiliyorsa, yönetimin bu çalışanların kariyerlerinde ödüllendirildiğini hissedecek şekilde planlaması da gerekir ve bu durumlar sözsüz güven ortamlarının bir parçasıdır. Onları daha uzun bir süre elde tutma ve çabalarını takdir etmek iş yerinizi güçlendirir. Şirketlerde ve iş hayatında ilerlemek ve önde olmak için sözsüz güven ortamları diye tanımladığım değer göz ardı edilmemelidir. Şirketinizde tutarlı ve sistematik olarak odaklanmış bir güven ortamı yönetimi stratejisine sahip olmak bu açıdan çok önemlidir.Her şirketin arka duvarlarında işletmelerin kültür ve değerlerini anlatan içeriklerle dolu havalı panoları vardır. Ancak, önemli olan bu değerlerin duvarlarda asılı olması değil esas olan ekipler arasında gerçekten kültürünüzü yaşatabilmektir. Yazılarımı genellikle yaşanmışlıklarla ve deneyimlerimle eş değer paylaşıyorum. Eğer, şirketinizde mutlu çalışıyorsanız gerçekten tüm engellerin üstesinden gelebiliyorsunuz. Ekip içerisinde herkes mutlu çalışıyorsa diğer şirketlerin 6 ay gibi süreyle bitirebileceği işi siz o enerjiyle 1 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlayabiliyorsunuz. Eğer, kültür ve değerlere bağlı olan mutlu ekiplerle çalışıyorsanız başarı hiçbir zaman tesadüf olmuyor. Ne yazık ki, sözsüz güven ortamları konusunu bugüne kadar yöneticiler veya şirketler bu değerin önemini anlamadı ya da çok az şirket bu değerin önemini anlayarak başarıyı yakaladı. İk uzmanları ise işlerini önemseyerek çalışırlar. İş yerlerinde sözsüz güven ortamlarının yaratılmasını destekleyerek ve güven yönetimini organizasyonlarında etkili bir şekilde uygulayarak ne kadar başarılı ekipler oluşturduklarını ve bu ekiplerle başarılı işler başaracaklarını bilenlerdir. Birçok ik personeli bu uygulamaya ikna olarak sözsüz güven ortamlarının yaratılmasında da ilgili beceri ve özelliklere de bu uzmanlar sahiptirler. Ancak, bu ik uzmanlarına şirketlerinde işe alımlardan daha fazla yetki vererek bu kültür ve değer ortamlarını çalışanlar arasında oluşturmak için insiyatif verilmesi gerekmektedir. Bu yetkiyi onlara şirketinizde vermelisiniz. Eğer, bu insiyatifi ve yetkiyi ik uzmanlarınıza verirseniz şirketiniz için nasıl başarılı ekipler oluşturduklarına şaşırabilirsiniz. Herhangi bir şirketin veya kuruluşun insan kaynakları uzmanı; çalışanları işe almak ve elde tutmaktan, yan hakları ve maaşları yönetmekten, eğitim ve uyumluluğu yönetmekten, çalışanlar ve yönetim arasındaki sorunları çözmek için çalışmaktan ve işyerinde başarılı bir güven ortamı yaratarak kültür ve değerlerinize katkıda bulunmaktan sorumludur. İk uzmanlarınızı bu şekilde değerlendirmelisiniz onların bu güven ortamlarını oluşturmalarına destek vermelisiniz. Şirketiniz için çok karlı bir yatırım yapmış olursunuz bu duruma böyle bakmalısınız. Sizlerde bir ik uzmanı olarak şirketinizin genel olarak insan kaynakları yönetimine yaklaşımı nasıl ve politikaları nelerdir sorgulayabilmelisiniz. Çalıştığınız bir şirketin ik felsefesi olmalıdır. Bu felsefenin içinde ik uzmanları sadece işe alımların yapılmasından sorumlu olmamalıdır.Şirket kültürüne dair çalışanların arasındaki bağları güçlendirmekten, sözsüz güven ortamlarının yaratılmasından ve bu durumların sorumlu olduğu bir yapının geliştirilmesini sağlamak ve bu değerlerde zayıf alanlar varsa da fırsatların yaratılması için bu uygulamaların ik uzmanlarının alanı olduğunu şirketlerinize hatırlatmalısınız. Şirketin çalışanları ve liderleri de bu değerlere yatırım yapmak için ik uzmanlarına yardım etmelidir. Hali hazırda bir ik uzmanı olarak çalışıyorsanız ve şirketinizdeki göreviniz sadece işe alımları yapmak ise kariyerinize haksızlık ediyorsunuz diyebilirim. Çünkü; ileri de eğer sektörde bir kariyer planınız var ise işe alım yapmaktan daha fazlası olduğunuzu anlarsınız. Şirketinizin başarısı için sözsüz güven ortamlarını destekleyerek bu şekilde çalışmalısınız ve iş yerlerinizde bu değeri yaşatabilmelisiniz. Eğer, işletmeniz tarafından da desteklenirseniz başından sonuna kadar her adımınızda çaba sarf ederseniz bunların hepsi başarılabilir.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page