top of page

NEDEN İNSAN KAYNAKLARI UZMANLARINA İHTİYAÇ DUYARIZ?

Güncelleme tarihi: 22 Ağu 2023
Günümüzde iş dünyasında firmaların başarılı olup rekabet ortamında ön plana çıkmada bir şirketin sahip olduğu yetenekli,çalışkan,yaratıcı,zeki, şirket kültür ve değerleriyle çelişmeyen çalışanların rolü inkar edilemez.

Bu çalışanları bulup şirketlere kazandırma da ise işe alım görüşmelerini yapan insan kaynakları uzmanlarının önemi oldukça büyüktür.

Bu nedenle şirketlerin insan kaynakları departmanlarına yeterli önemi vermeleri gerekmektedir.

Her şirkette işe alım yöntemleri birbirlerinden farklılık gösterebilmektedir. Bazı şirketlerde mülakatlar sadece insan kaynakları departmanında çalışan uzman kişiler tarafından yapılmamaktadır. Bazı şirketlerde ise insan kaynakları departmanı işe alıma onay verse dahi mülakat sonucu son kararları sadece pozisyon ile ilgili bölümün yöneticisi tarafından da gerçekleştirilmektedir.Bu durumda ilgili bölümün yöneticisi iş görüşmesi yapabilmekte ve son kararı verebilmektedir.

Peki, ilgili bölümün yöneticisi insan kaynakları bilgisi olmadan nasıl iş görüşmesi yapabilir ve son kararı nasıl verebilir?

İlgili bölümün yöneticisi çalışacağı kişiyi değerlendirmesi önemlidir.Ancak,şirketlerin bu pozisyonda çalışan ilgili yöneticilere insan kaynakları departmanı ile ilgili eğitim vermesi ve süreçlerin nasıl işlediğini insan kaynakları uzmanlarının nasıl seçim yaptıklarını,iş görüşmelerinin hangi aşama ve teknikler gerektirdiğini,yetkinlik kazandırma adına son kararı veren yöneticilere aktarması gereklidir.

Aksi halde yanlış yapılan iş görüşmelerinin sonuçları şirketler için bir zaman ve maliyet kaybı oluşturacaktır. Adaylar da doğru değerlendirilemeyecektir.

İşe alımların uzman kişilerce yapılması her zaman olumlu sonuçlar verir.


İNSAN KAYNAKLARI BİLGİSİ OLMAYAN VE YANLIŞ İŞ GÖRÜŞME SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ HATALI DAVRANIŞLAR;


İş görüşmesinde seçilen ortam ile yer ve zamanın uygunsuzluğu, yanlış iş görüşmesi tekniğinin seçilmiş olması, görüşme öncesi ön hazırlık,uygulama ve değerleme seçimlerine gereken özenin gösterilmemiş olması iş görüşmelerinde hatalara neden olabilir.

İş görüşmesini gerçekleştiren kişilerin kısa bir zamanda çok fazla adayı değerlendirmek durumunda kalmışlarsa, arka arkaya yapılan iş görüşmeleri sonucunda, adayın iş ile ilgili vasıfları gerçekten taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın sadece adayları birbirleriyle karşılaştırarak bir değerlendirmeye gidebilirler.Görüşmeyi yapan kişilerin bu hatayı engellemek için alabilecekleri tedbirlerden ilki; gün içerisinde iş görüşmesi yaptıkları aday sayısına bir limit koymalarıdır.Görüşmeleri bir an önce bitirmek için gün içinde çok fazla sayıda adayla görüşmek hatalara neden olabilir.Bu hatalar daha sonrası için şirketlere çok pahalıya mal olabilir. İkinci olarak ise; mülakatçılar tüm adayları standart kriterlere göre değerlendirerek bu hatayı önleyebilirler. Böylece adaylar birbirlerine göre değil de, o iş için gerekli özelliklere göre değerlendirileceklerdir.

İş görüşmesini yapan kişi ne kadar çok konuşursa, karşısındaki aday hakkında o kadar az bilgi sahibi olacaktır. Üstelik bu durum iş görüşmesi üzerinde aşırı bir hakimiyet kurmasına yol açacak bunun sonucunda da aday kendisine söz hakkı verilen yerlerde dahi konuşmaya çekinecektir.

Mülakatı yapan kişiler iş görüşmelerinde aday ile görüşmeyi kontrol etme,yönetme ile baskın,belirleyici olma arasındaki farkı gözden kaçırmamalıdırlar. Üstelik tüm görüşme boyunca mülakatı gerçekleştiren kişinin görüşme sırasında yaklaşık % 20’lik bölümünde söz alması gerektiği, % 80’lik bölümünde ise adayın konuşması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.Bu durum aslında görüşmecinin çok konuşma,az konuşma hatasına düşmelerini engelleyecek ve mülakatın başarısını arttıracak önemli bir faktördür.

İş görüşmelerini olumsuz yönde etkileyebilecek bir başka hata ise,görüşmeyi yapan kişinin hafızasına çok fazla güvenerek not tutmamasıdır. Hafızanıza ne kadar güvenirseniz güvenin, görüşme sırasında mutlaka not almanız gerekir. Özellikle ayrıntıları ilgilendiren konularda kendinize sonuna kadar güvenmeniz yanlış olur. Aynı günde 20 kişiyle iş görüşmesi yaptığınızı düşünün. Sorduğunuz sorulara her bir adayın verdiği cevaplar konusunda kendinize gerçekten de güvenebilir misiniz?

İş görüşmelerinde adayı yönlendirme hatası özellikle bazı durumlarda, örneğin; boş bir pozisyonu acil olarak doldurmak gerekiyorsa daha rahat ortaya çıkacaktır. Böyle bir durumda mülakatı yapan kişi adayı yönlendirecektir. Yönlendirme her zaman sorularla olmaz. Mülakatçı adaya beklenen cevapla ilgili akıllıca bir ipucu da gönderebilir.Bu da adayı yönlendirecek bir iş görüşmesi hatasıdır.

İş görüşmelerinde adayın cevaplarındaki tutarsızlıklar için dikkatli olmak iyi bir davranış olmasına rağmen bu davranışı görüşmeci bir oyuna çeviriyorsa buna karşı önlem almak gerekir. Bu durumda görüşmeyi yapan görüşmeci adayın tutarsızlıklarını yakalamak ve bu durumu adaya karşı söz düellosuna çevirmemelidir.Bu şekilde adayın her cümlesinin altında gizli bir şeyler aramak hem gereksizdir hem de zaman kaybıdır.

Yanlış sorular adaydan doğru bilgi alınmasını engellemekte, yönlendirici sorular ise adayı yönlendirerek görüşmeyi yapan kişinin istediği cevapları vermesine neden olmaktadır.


Sonuç olarak işe alımların uzman kişilerce yapılması gerektiğidir.


İyi bir insan kaynakları uzmanı adaylarda farklılık ve çeşitliliğin peşinde olur.Bir iş yerinin tıpa tıp birbirine benzeyen insanlarla dolmasını engelleyebilecek ilk kişidir


Şirketlerde doğru insanı doğru yere yerleştirmeye adanan her dakika daha sonra harcanan haftalar ve büyük maddi külfetlere bedeldir.

留言


留言功能已關閉。
bottom of page