top of page

LİDERLİK SÜREÇLERİNİ BAŞARIYLA YÖNETMEK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Güncelleme tarihi: 7 Haz 2022


LİDERLİK SÜREÇLERİNİ BAŞARIYLA YÖNETMEK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR;


Doğru kararlar alma becerisi geliştirmek

İstikrarlı olmak ve kararları uygulama becerisinde ustalaşmak

İnsan yönetimini öğrenmek

Müzakere ve anlaşma becerilerini geliştirmek

Eleştirilerden korkmamayı öğrenmek

Kendi psikolojisini yönetmek

İnsan kaynağını yönetebilmek

Geri bildirim alabilmek


Liderler olayların içindeki fırsatları bulurlar.Zorluklar içinde bile liderler zekalarını kullanma ustalığını bilirler.Başarı sürecinde kararlılığın rolünü deneyim olarak görürler.Yaratıcılığın başarıyı nasıl etkilediğini ve kendi iç potansiyellerini harekete geçirme yollarını bilirler.

Motivasyonun başarıdaki rolünü bilirler.Motivasyonu arttırmanın yollarını araştırırlar,öğrenirler,kullanırlar.

Yaptıkları işi en iyi veya daha iyi bir şekilde nasıl yapabileceklerini bilirler.

İyi bir lider, ekibindeki insanların kendisine inanmalarını sağlar ve istekli olarak katılımda bulunmaları yönünde onları ikna eder. Ancak,bunu yaparken otorite ve bir yaptırıma gerek duymaz. Çünkü;liderlik, kendisini takip edenlerde hedefi başaracak arzuyu ve zorlukların üstesinden gelecek cesareti uyandırmak ve onları ikna etmektir.

Liderin, işe ağırlık veren davranışları arttıkça, ekip üyelerinin performanslarıda artmaktadır. Şirketlerde ,liderin, çalışanları dikkate alan davranışları ağırlık kazandıkça , personel devir hızıda azalmaktadır.

Liderlik, yöneticiliğin bir bölümüdür, ancak tamamı değildir. Her yönetici, lider özelliklerine sahip olmayacağı gibi, her lider de yönetici olmayabilir.

Bir kişi, yönetici olarak görevlendirilmiş olsa dahi, lider olabilmesi için bir takım özelliklere sahip olması gerekir. Bir yönetici; amaçlara ulaşılması konusunda çalışanları etkileyebildiği, onları harekete geçirdiği ve kendiliğinden istekli olarak ardından sürükleyebildiği oranda lider sayılmaktadır. Ancak lider, otoritesini grup üyelerinden alırken, yönetici, yöneticisi bulunduğu gruptan herhangi bir otorite almaksızın, tepe yönetimin kendine verdiği görev ve yetkiyle bu rolü üstlenmektedir.

Yöneticiler, mevcut faaliyetlerin dengesini ve istikrarını sürdürmesi için çaba sarf ederken, liderler olaylar karşısında yeni yaklaşımlar yaratmak ve keşfedilmesi gereken yeni alanları bulmak için faaliyet gösterirler.


LİDER VE YÖNETİCİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR;


Yönetici yönetir, fakat lider için yaratıcılık, orijinallik ve yenilik yapmak daha ön planda gelir.

Yönetici, mevcut durumu kabullenir. Lider mevcut durumu değiştirir.

Yönetici, sistem ve yapılara odaklanır. Liderin odak noktası insandır.

Yönetici kontrole güvenir. Lider ise, insanlarda güven duygusunu geliştirir.

Yönetici kısa vadeli bakarken, liderin uzun vadeli bir bakış açısı vardır.

Yöneticinin sorunu, nasıl ve ne zamandır. Liderin ise, ne ve ne içindir.


Yöneticilik alanında kişilerin, güzel ve başarılı sonuçlara ulaşmasına yardımcı olmak için, yönetimin hatalara ve deneylere karşı hoşgörülü olması gerekir.


Yönetici, yeri geldiği zaman deneme ve yanılmaları desteklemeli, yanlışları kabul etmeli, beklenmedik değişiklikleri gündeme getirerek bu kişileri cesaretlendirmelidir. Çünkü insanlar, belki de içlerinde var olan yaratıcılık ve liderlik potansiyellerini böyle cesaretlendirmelerle açığa çıkararak, kendilerini gösterme fırsatı bulup, başarılı olmanın hissini tadarlar.


Günümüzün hızla değişen ve gelişen koşulları, yöneticilik alanında da liderleri, özelliklerinden dolayı gerekli kılmaktadır. Şirketlerin hızla gelişen yapısı gereği bu ihtiyaca cevap aramalı,liderlik anlayışını tüm kademelerde geliştirmeleri,yaymaları ve desteklemeleri gerekmektedirler.

bottom of page