top of page

KİMİN HARİKA BİR ÇALIŞAN OLDUĞUNU VE HANGİ ÇALIŞANIN HARİKA LİDERLER OLABİLECEĞİNİ NASIL ANLARSINIZYetenekli Çalışanları İyi Yöneticilere Nasıl Dönüştürebilirsiniz?


İyi takım çalışmasının yöneticilere ihtiyacı vardır ve iyi bir takımı zaten bir parçası olan birinden daha iyi kim yönetebilir?


Bu soruyu hazırladığımda cevabının da içinde olması benim için önemliydi.Çünkü; iyi takımları zaten parçası olan çalışanlardan ve ekipten daha iyi kimse yönetemez. Yöneticiler bu yönetilen duruma ve çalışanlara sadece yön verirler ve rehberlik ederler. İyi takımlar kendilerini yönetebilen çalışanlardan oluşmaktadır. İyi bir yönetici de aynı zamanda bir çalışan ve takımın parçasıdır.


Bu doğru takım çalışması mantığı ile, çalışanlardan yönetici yapmak için doğru kişiyi seçmek göründüğünden çok daha zor olabilir. Bu düşünce ile çalışanlara odaklanacak olursak, işletme içindeki performanslarını gözlemleyerek hangi personelin lider kadrolara geçişleri sağlanabilir.

Bu geçişi sağlama, yeni bir yönetim rolünde başarılı olma ve yaygın hatalardan kaçınma konusunda oldukça büyük bir karardır.


Hangi çalışan yönetici olmak için talepte bulunmalıdır?

Çalışanların yönetim potansiyelini belirlemek için ilk önce aşağıda sunacağımız bazı kategoriler oluşturmalıyız. Ama önce, işin psikolojisini, duygu durumunu ve bunun personelden yöneticiye geçişin nasıl etkilediğini çalışana anlatmak ve mentörlük etmek faydalı olacaktır. Bunu yapmak için, üç motivasyon duygusunu birleştirmemiz gerekir.


Özerklik : Kendi kendini yönetme arzusu

Amaç : Anlamlı bir iş yapma arzusu

Ustalık : Becerilerin kazanılması ve uygulanması


Çalışanlar yöneticileri tarafından bu içsel olarak üç geniş kategori tarafından motive edilmelidir.


Bir personel teknik işten yönetime geçtiğinde özerklik, amaç, ustalık ve iş akışının nasıl değişebileceği bu kişilere anlatılmalı ve bu çalışanlara mentörlük edilmelidir.


Yönetime geçiş yapan bir personelin, oldukça büyük bir yeni beceri seti geliştirmesi ve günlük iş faaliyetleri arasında diğer çalışanlarla köprü kurabilmesi gerekir.

İş yaşamında iş akışını deneyimlemek için şirketler birçok fırsatlar sunarlar.İş akışı, diğer işlerin yanı sıra net hedefler ve eylemlerle hızlı geri bildirim ve hızlı aksiyon gerektirir.


İş akışını deneyimlemek sadece çalışanları daha üretken kılmakla kalmaz, onları hem kısa hem de uzun vadede daha mutlu ve doyumlu kılar.


Birçok çalışan yönetici olunca özerklik kazanacaklarına inanır.İş zamanlarını nasıl harcayacakları konusunda daha fazla esnekliğe sahip olma gibi düşünceye kapılırlar.Bu çoğu zaman doğru değildir.Yönetim genellikle daha fazla sorumluluk, daha fazla yükümlülük, daha az esneklik ve dolayısıyla daha az özerklikle gelir. Yönetici olduğunuzda iş yaşamınızda daha fazla zaman harcarsınız,daha yoğun bir şekilde çalışırsınız.


Çoğunlukla çalışan sorunlarını çözen başarılı bir yönetici, iyi bir ekip olmak için çalışanlarıyla birlikte ve işletme sorunlarını çözen iyi bir yönetici gereken bazı beceri setlerini çok iyi kullanması gerekir.Yöneticinin bu beceri setleri özellikleri arasında mentörlük ve eğitici kişiliğinin mutlaka olması gerekir.


Çalışanın, sadece teknik yetenek ve yönetime ilgi gibi özelliklerinin olması demek,çalışan için bu durumun yöneticilik için yeterlilik anlamına geldiği söylenemez.Yani, personel teknik açıdan birçok bilgiye sahip olabilir.Bütün işletmenin teknik sistemine ve operasyon gücüne sahipte olabilir, ama yöneticilik sadece teknik işlerden ibaret değildir.


Bir personel teknik işten yönetime geçtiğinde özerklik, amaç, ustalık ve iş akışının nasıl değişebileceğini bu kişilere anlatılmalı ve bu çalışanlara yöneticisi olarak rehberlik edilmelidir.


Bir yönetici adayı teknik işler yanında aşağıdaki durumlar ile ilgilide hazır olmalıdır ve adayların seçiminde kullanılan yetenek özellikleri arasında bu durumlar göz önüne alınmalıdır.


Empati Yeteneği

Yönetici, bireysel işlerde ve ekip çalışmalarında işletmeye katkıda bulunan biri olarak insanlarla çok daha fazla iletişim ve etkileşim içerisindedir.Farklı hedeflere,farklı kişiliklere ve yönetim zincirinin farklı yerlerinde,raporlar,mevkidaşlar,üstler,alt ekipler,teknik işler,yönetici davranış modelleri vs. gibi farklı konu,durum ve insanlarla etkileşime girmeli, onların ihtiyaçlarını anlamalı ve onları etkilemelisiniz.


Başka çalışanların duygularını anlamadan ve paylaşmadan bir yöneticinin bunu sürdürülebilir kılması ve başarılı bir şekilde yönetim sağlayabileceğini düşünmüyorum.İyi bir yönetici ekip içerisinde empati yeteneğinin gelişmiş olması gereken bir yönetim biçimini benimsemelidir.


Sistem Düşüncesi


Başarılı yöneticiler, işletmelerde her şeyin girdileri, çıktıları ve içsel durumları olan bir sistem olduğunun farkındadır.Sistemler farklı şekillerde yapılandırılabilir ve yönetilebilir.Ekipte, dayanıklılık, sürdürülebilirlik ve kendini geliştirme için tasarlanması gereken iyi bir sistemdir.Sistemler içinde iyi yöneticiler, iş kalıplarını tanıyabilir ve aynı zamanda farklı işlem noktalarından fayda sağlamayı bilen kişilerdir.


Dürüstlük


Dürüst çalışanlar iyi iş yapma arzusuna sahiptir ve birinin onları gözetleyip gözetmediğine bakılmaksızın iyi performans sergilemek için kendi kendilerini motive ederler.Eylem odaklı, sorumluluk sahibi ve dikkatlidirler.


Değer Hizalaması


Her şirket veya çalışan grubu, neyin en önemli olduğunu,kararların nasıl alındığını ve hangi davranışların ödüllendirilip cezalandırılacağını tanımlayan örtülü veya açık bir değerler kültürüne sahiptir.Bir yöneticinin bu değerler kültürüne verdiği yanıtlar şirketinden çok farklıysa, yönetici olarak başarılı olmaları zor olacaktır.İyi bir yönetici şirketinin değerler kültürü ile beraber hareket etmelidir.


Teknik Bilgi


Herhangi bir kişi yönetime geçmeden önce teknik olarak iyi durumda olmalıdır.Ancak bir yöneticinin ne kadar teknik olması gerektiği tamamen ayrı bir konu ve tartışmadır.Bu, yeterli teknik temeli oluşturmada çalışan kendi kendine öğrenme davranışlarına sahip olması gerekir.


Başka Beceriler


Yöneticilerden ihtiyaç duyulan başka, daha somut becerilerde vardır.Çoklu görev yeteneği, işi önceliklendirme yeteneği ve diğer çalışanlarla net bir şekilde iletişim kurma yeteneği vs. ama bunların hepsinin öğrenilebilir olduğuna inanıyorum.


Bu yukarıdaki özelliklerin hepsinin yönetici adaylarında birbirini dengelemesi gerektiğini söyleyebiliriz.


Empati, dürüstlük, değerler uyumu ve minimum düzeyde teknik beceri arayarak, çalışanlarınızın içinden potansiyel yönetici adaylarınızı belirleme yeteneğinizi önemli ölçüde arttırabilirsiniz.


Peki, bu özellikleri nasıl çalışan ekip arkadaşlarınızda fark edeceksiniz?


İşte aranacak bazı durumlar :


Çalışan, farklı işlerde, ekipler ve hedefler arasında koordinasyonu içeren projelerde başarılı olma geçmişine sahip mi? Yoksa başarıları çoğunlukla başkalarıyla koordinasyona ihtiyaç duymadıkları işlerde mi?


Çalışanlar iş odaklı daha yüksek düzeyde mi düşünüyorlar? Örneğin, bir sorun var (özellikle tekrar eden bir sorun) görürlerse, sorunu çalışan kendisi mi çözecek veya sorunun (genellikle ekip ya da şirket düzeyinde olan) ikinci dereceden kaynakları hakkında düşünüp bunlar için düzeltmeler önerebilecekler mi?


Çalışanlar, ekipler ve projeler için önemli döngüleri tanıyıp aşılayabilirler mi veya kısır döngüleri kırabilirler mi? Bir soruna ne zaman daha uzun vadeli, daha temel bir çözümle gideceklerine ve ne zaman kolay bir düzeltmeyle gideceklerine karar verebilirler mi?

Sürekli olarak başkalarından öğreniyorlar ve başkalarına öğretiyorlar veya mentörluk yapıyorlar mı ?


Şirketlerini ve ekiplerini başkalarına, örneğin şirketle çalışmayı düşünen adaylara iyi tanıtabiliyorlar mı?


Çalışanın herhangi bir yönetici kademesine geçişini yapmadan önce, onlara bunun uygun olup olmadığını değerlendirmenize yardımcı olması için personellerinizi kademeli olarak yönetime maruz bırakmak genellikle bir yöneticisi olarak akıllıca bir davranış olur.

Örneğin, kişinin bir stajyere mentörlük yapmasına veya yeni bir işe alım yapmasına izin verin. Bir projeye liderlik etmelerine veya düzenli olarak toplantı düzenlemelerine izin vermelisiniz. Böylelikle, çalışanın yönetim kaslarını geliştirmiş olursunuz.


Yalnızca yönetimle gerçekten ilgilenen bir personelinizi geçişe teşvik edin ve onlara olabildiğince fazla destek sağlayın. Bu asla kolay bir değişiklik değildir, ancak başarılı olduğunda hem ekibiniz hem de yeni yöneticinizin kariyeri için çalışanlarınıza bir şans verin.


Şirketlerde çalışan personeller içinden bazı yıldızlar çıkar ve bu yıldızların keşfi yöneticiliğin değerleri içinde yer almaktadır.


Bir yönetici olarak ekiplerinizden ve çalışanlarınızdan yıldız oluşturmalı ve bu yıldızların keşfini yapmalısınız…Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page