top of page

İNSAN KAYNAKLARI UZMANLARININ MÜLAKATLARDA ADAYLARI DEĞERLENDİRİRKEN KULLANDIKLARI SORU ÖRNEKLERİÇalışanın iş ortamına uyumu, iş doyumu ve mutluluğunun temel koşulu, personelin kendi yetenek, beceri, kişilik özellikleri ve değerler sistemine uygunluğudur.


Personel adaylarının farklı özelliklerinin saptanmasında yalnızca diploma ve referansları yeterli olmayıp, insan kaynakları uzmanlarının yeteneklerine ve bu ik uzmanlarının adayları seçerken bilgi, tecrübe, deneyimlerindeki önsezilerine de ihtiyaç duyulmaktadır.


Personel seçim sürecinin başarıyla yürütülmesi ve en uygun adayın işe alınması, çalışanın ve işe uyumunun gerçekleştirilmesi insan kaynakları uzmanlarının temel hedeflerinden birisidir.


İnsan kaynakları uzmanı pozisyonu şirketler için çok değerli bir departmandır. Çünkü, bu uzmanlar çalışma mesailerinin çoğunu, işletmelerine değer kazandıracak çalışanların seçimleriyle ve araştırmalarıyla geçirmektedirler.


İyi bir adayın şirkete kazandırılması, işletmedeki tüm faaliyetlerin verimliliğinde etkili olacaktır.


İş Görüşmesi Mülakatlarında Kullanılan Bazı Soru Örnekleri;


Şu anda çalıştığınız şirkette hangi rolü üstlendiğinizi anlatır mısınız? Sorumluluklarınız nelerdir?


Şu anki ekibinizden ve çalışma arkadaşlarınızdan bize bahseder misiniz?


Sizin takım içerisindeki en güçlü yönünüz nedir?


Bir takım içinde çalışırken sizi en çok ne zorlar? Yaşadığınız bir duruma örnek verebilir misiniz?


Bu durumu nasıl yönetmiştiniz? Durumu nasıl sonuçlandırdınız?


Çalıştığınız ekibin başarısına katkıda bulunduğunuz bir deneyiminizden bahseder misiniz?


Şu anda çalıştığınız şirkette çalışma temponuz nasıl? Daha önceden yoğun mesaili ortamda çalıştınız mı?


İş yaşamınızda zamanı doğru yönettiğinizi nasıl anlarsınız?


İşe yeni başladığınızı düşünün. Bu,işle ilgili nasıl bir planlama yaparsınız?


Mevcut iş deneyimlerinizde sizi en çok ne mutlu etmişti. Bu duruma örnek verebilir misiniz?


En iyi takım çalışmasını deneyimlediğiniz bir örnek paylaşabilir misiniz? Sizin takıma katkılarınız nelerdi?


Müşteriden gelen bir soruna hangi bakış açısıyla çözüm önerisi getirirdiniz. Bu,durumdan bahsedebilir misiniz?


İş hayatın boyunca en zorlandığın takım çalışması neydi? Bu takım çalışmasında sizin göreviniz neydi? Hangi konularda zorlandınız? Bu zorlukları aşmak için neler yaptınız?


Zorlu görevler içinde karar vermeniz gereken durumlar oldu mu? Nasıl karar verdiniz ve sonuçları ne oldu?


Kendinizi planlı bir kişi olarak tanımlar mısınız? Bu durumla ilgili bir örnek verir misiniz?


Baskı ve stres altında çalışmak zorunda kaldığınız bir zamanı ve iş sürecinizi anlatır mısınız?


İş hayatında yanlış karar verdiğiniz ve olumsuz etkilediğiniz bir durum oldu mu? Bu durumla

ilgili nasıl bir aksiyon aldınız. Bugün o anınıza dönseniz neleri farklı yapardınız?


Kendinizde geliştirmeye ihtiyaç duyduğunuz hangi alanlarınız var?


İş deneyimlerinizde geliştirdiğiniz yeni bir uygulama oldu mu? Bu durumu anlatır mısınız?


En son aldığınız geribildirim nedir? Geribildirimler sonrasında kendinizi geliştirmek için ne yaptınız? Bu ,durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?


İş süreçlerinde inisiyatif alır mısınız?


İş hayatın boyunca aldığın en önemli sorumluluk neydi?


Ekip arkadaşların seni nasıl tanımlar? Örnek verir misiniz?


Bugüne kadar çalışmakta en zorlandığınız yöneticiniz kimdi? Hangi konularda zorlanıyordunuz?


Müşteri memnuniyeti ve şirketinin menfaati durumları arasında bir tercih yapman gereken bir konu yaşadın mı? Konu neydi ve nasıl bir aksiyon aldınız?


Hiç ekip arkadaşınıza geri bildirim vermekte zorlandığınız bir durum yaşadınız mı?


Çalışma yaşamınızda hata yaptığınız ve sonrasında farkettiğiniz bir durumunuz oldu mu? Bu durumu çözmek için nasıl aksiyonlar aldınız?


Örneğin, sizin çalıştığınız ekip içinde sorun yaşayan ve bazı işlerde zorlanan bir çalışma arkadaşınız var. Bu,durumu nasıl yönettirdiniz ve bu durumu nasıl çözerdiniz?


Çalışma arkadaşlarınıza veya yöneticinize bir fikrinizi ikna ettirmeniz ve kabul ettirmeniz, gereken bir durum yaşadınız mı? Bu, durumu nasıl yapmıştınız anlatır mısınız?


Çalışma hayatınızda işlerinizi önceliklendirmede olumsuz durum yaşadığınız bir dönemi anlatır mısınız? Bu durumu çözmek için hangi aksiyonları aldınız?


Birbiriyle aynı anda birçok işi bir arada yapmak zorunda kaldığınız bir durum yaşadınız mı? Bu durumu nasıl yönettiniz?


Örneğin; sizinle şimdi bir aday olarak değil de bir müşterimiz olarak görüşsek ve bir dış göz olarak şirketimizin operasyonel süreçlerini ve hizmetlerini nasıl değerlendirirsiniz?


Bu gibi soru kalıpları iş görüşmelerinde adayları değerlendirirken yardımcı araçlar olarak, insan kaynakları uzmanlarının yetkin değerlendirme becerisi ile iş görüşmelerinde kullanılmaktadır.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page